Welkom op ‘’Stichting Voorvechter’’
Doel van de stichting is om projecten te ondersteunen voor instellingen in de medische wereld welke m.n. gericht zijn op onderzoek naar kanker.
Dit laatste willen we op een zo basale wijze doen, door niet het geld in onderzoek te steken maar bijvoorbeeld in inrichting e/o materiaal.
Dit is namelijk transparant, tastbaar en verifieerbaar zodat het voor een ieder inzichtelijk is waar binnengekomen geld aan wordt besteed.

Stichting Voorvechter :
‘’ je belangeloos inzetten voor een ander”