Nieuws

De opbrengst verkoop Paasbroden

Inmiddels is bekend wat de opbrengst is van de Paasactie.

De inkoop en verkoop van de broden en eieren gaat over diverse schijven. Onze top verkoper Kees Luijenduik, gaat zo al zijn adresjes bij langs, komt met wat krabbels op een notitieblok terug, met zijn verkoopaantallen. Kees Folmer doet dit digitaal, iedereen die via het internet besteld heeft, komt keurig in een excellijst te staan. Leesbaar en duidelijk. Dan Johan Torn, heeft een stijl, gelijk aan Kees en verkoopt het laatste brood, op goede vrijdag zelf. En dan hebben we onze onze troef  Jac Verkuil, die ook de nodige eieren aan de man weet te brengen.

In totaal zijn er 199 verschillende broden  en  31 verschillende eieren verkocht en besteld bij bakkerij Herweijer uit Vlaardingen.

Waar gaan dan al die broden en eieren naar toe?
Het grootste gedeelte hiervan blijft in Vlaardingen en Schiedam. Maar ook naar Bergschenhoek wat al iets verder ligt, zijn de nodige broden en eieren gegaan. Er is een brood die een afstand van bijna 200km heeft afgelegd om bij zijn eindbestemming als brood aan te komen. Gelukkig kon het brood zonder transportkosten zijn bestemming bereiken.

Wat is het resultaat financieel van de Paasactie.

Deze actie heeft aan de verkoop alleen €757 opgeleverd voor Stichting Voorvechter, daar moet nog een deel van binnenkomen, maar net als vorig jaar hebben wij daar alle vertrouwen in, dat dit ook dit jaar zal gaan gebeuren.
Al met al is het nog een aardige puzzel, waar is contact geld binnen gekomen, waar moet nog betaald worden en wie heeft er al betaald en via wie is er betaald.
Maar niet alleen zijn er met deze actie broden en eieren verkocht, er zijn ook een aantal bedrijven geweest die niets hebben besteld, maar wel door deze actie een bijdrage hebben geleverd, of gaan leveren. Als dat bedrag er bij opgeteld wordt, komt het totaal uit op €1172,-

Ten opzichten van vorig jaar is er meer verkocht, meer aan bedrijven, maar minder verkocht aan particulieren.
Volgend jaar hopen wij deze actie opnieuw in te zetten, met hopelijk weer een beter resultaat.