ANBI status

Gevens voor ANBI status

Naam van de Stichting :
Stichting Voorvechter
– RSIN/fiscaal nummer:
854263780
– Contactgegevens
KvK nummer: 61233749
Handelsnaam: Stichting Voorvechter
Adres:
Smetanalaan 47
3122HN Schiedam
Tel: 0622692056
Bank: NL31INGB0006620585
– Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Johan Torn
Secretaris: Kees Folmer
Penningmeester: Marieke Zondervan
Lid: vacant
Lid: vacant
– Beleidsplan en financiële verantwoording
Beloningsbeleid:
geen van de bestuursleden dan wel vrijwilligers krijgen een beloning of vergoeding, anders dan een schouderklopje.
Zie ook statuten: statuten.pdf
– Doelstelling
Het creëren van een platform, om acties ten behoeve van het vrijmaken van gelden voor medisch onderzoek te coördineren, alsmede al het geen hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel!
Beleidsplan en  – Verslap van de uitgevoerde activiteiten:
Deze zijn terug te lezen via de nieuws pagina van deze website