Over voorvechter

Het ontstaan van: ‘’Stichting Voorvechter’’.
In 2013 nam team Tornado deel aan de Alpe d’HuZes. Een ervaring om nooit meer te vergeten!
Eenmaal terug in Nederland namen we ons voor, om ons aan te melden voor ALpe d’HuZes 2014.
Echter in de zomerperiode van 2013 kwamen er vanuit verschillende media ongenuanceerde en
negatieve publiciteit over de betreffende stichting. Hoewel de berichten genuanceerder zijn dan de media doet voorkomen, liepen we tegen een hoop weerstand en negatieve reacties op. De meeste mensen welke we in deze periode spraken, waren achterdochtig en sceptisch over de meeste stichtingen.Door deze ontwikkelingen rondom de stichting(en) werden we ons bewust dat er een andere weg ingeslagen moet worden om toch geld in te kunnen blijven inzamelen voor het goede doel.
Dit inspireerde ons om te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe stichting. In de
herfst van 2013 werden de plannen concreter. Een bestuur moest zorgvuldig worden samengesteld.
Visie en doelstellingen waar de stichting voor moet staan werden eveneens meer duidelijk en
concreet net als de naam van de stichting met bijbehorend logo.
Het doel van ‘’Stichting Voorvechter’’ is om projecten te ondersteunen voor instellingen in de medische wereld welke m.n. gericht zijn op onderzoek naar kanker. Dit laatste willen we op een zo basale wijze doen, door niet het geld in onderzoek te steken maar bijvoorbeeld in inrichting e/o materiaal. Dit is namelijk transparant, tastbaar en verifieerbaar zodat het voor een ieder inzichtelijk is waar binnengekomen geld aan wordt besteed.
Het vinden van een naam en logo passend bij de Stichting heeft een hoop voeten in de aarde gehad; welke naam dekt de lading van onze doelen en filosofie.
‘’Voorvechter’’ werd de naam, en staat voor; je belangeloos inzetten voor een ander.
Oftewel: Stichting Voorvechter : ‘’ je belangeloos inzetten voor een ander”
Het logo, twee V’s in een schild welke de vorm heeft van een tulp; Het schild symboliseert
bescherming, – bescherming van anderen,- de letters VV staan voor VoorVechter en de tulp syboliseerd een nieuw start.
                                      
In het voorjaar van 2014 wordt het bestuur gevormd met Kees Folmer, Bobby Verhagen, Kees Luijendijk, Michiel Torn en Johan Torn.
7 augustus 2014 is de stichting opgericht, door het ondertekenen van de statuten bij de notaris en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.