Vriend worden

Wat zijn vrienden van de Stichting Voorvechter

Vrienden van de Stichting Voorvechter zijn mensen die de stichting willen steunen met een financiële bijdrage van tenminste € 2,- per maand of € 24,- per jaar, om de stichting draaiende te houden.
Dat wil zeggen; met deze financiële steun kunnen de lasten van de stichting worden betaald, waaronder bijvoorbeeld  de bankkosten, kosten voor de site, kosten voor drukwerk en etc.

Dankzij deze vrienden hoeven er geen kosten worden ingehouden op de sponsorgelden, waar hard voor gewerkt wordt e/o is. Blijkt er meer financiële steun binnenkomen dan nodig is, zal dit overschot min een buffer (nog te bepalen) overgeschreven worden naar een van de lopende projecten, uiteraard zullen daar de “vrienden” in betrokken worden.

Als tegenprestatie krijgen de vrienden van de stichting een mailing per kwartaal, over de status van acties en zaken die lopend zijn, maar ook een terugkoppeling van welke bijdrage er van vrienden is binnen gekomen en wat daar uiteindelijk meegedaan is.

Ook vriend worden?

Wilt U vriend van de Stichting Voorvechter worden, voor  ten minste € 2,- per maand of voor tenminste € 24,- per jaar? Vul dan een automatisch incasso in of maak je bijdrage over op rekening nummer NL31INGB0006620585 onder vermelding van “vrienden van” en daarbij een mailadres, deze laatste zal gebruikt worden voor de mailings.

Op de site zullen we de namen van Vrienden op een aparte pagina vermelden, met daarbij de ingangsdatum en de financiële steun welke geboden is, hiermee hopen we transparant naar buiten te kunnen treden, zodat iedereen kan zien hoeveel steun er binnen komt via de “vrienden van de stichting Voorvechter”.

Wilt u nu wel vriend worden maar niet met uw eigennaam op de site komen te staan, dan u onder pseudoniem e/o alias vermeld worden, tenslotte hechten wij ook waarden aan privacy.

Klik hier voor het overzicht Vrienden van de Stichting Voorvechter.