Nieuws

Waterfietsen voor AVL

Voor de waterfiets actie zijn we op zoek gegaan naar een thema wat hierbij goed zou passen, te weten Mesothelioom, nu hebben waterfietsen en Mesothelioom niet heel vee met elkaar te maken. De link zit in Holland Herstel Groep die de waterfiets wil sponsoren en een relatie heeft met asbest. Dit hebben de mensen van de TU-Delft ook vanuit o.a.de isolatie van schepen.

Enkele weken geleden hebben we ook gesproken over een sponsoractie voor het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL). Zo ook hier is het gewoon dat sponsoractie binnen komen bij de fondsenwerving van het  AVL en dat daar gekeken wordt waar het geld voor gebruikt kan worden, al dan niet geoormerkt aan een bepaald onderzoek. Deze werkwijze past niet bij de handelswijze die stichting Voorvechter heeft, wij willen zo basaal mogelijk een doel bekostigen.

Om hierover tot overeenstemming te komen is er gesproken met 2 artsen die zich bezig houden met Mesothelioom, te weten dr. Paul Baas en Sjaak Burgers. Tijdens het gesprek zijn 3 varianten besproken waarmee Stichting Voorvechter kan bijdragen naar onderzoek bij Mesothelioom.

Wat de deur openzet om met deze actie door te gaan met het AVL.
Nu langzaam aan de boer op gaan om hiervoor sponsoren te zoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *